Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Objava v EStAL-u v rubriki “News from the Member States”

oktober - december 2011

V številki 4/2011 revije EStAL - European State Aid Law Quarterly je bil v rubriki "News from Member the States" objavljen prispevek mag. Janeza Ahlina o novostih iz Slovenije.

EStAL 4/2011 - Vsebina