Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Delovno pravo

Delodajalcem in delavcem svetujemo glede vprašanj, ki izhajajo iz delovnih razmerij. Pripravljamo delovne in podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, notranje akte in akte o sistemizaciji delovnih mest. Svetujemo pri disciplinskih postopkih in v primerih odpuščanja delavcev.

Na področju delovnega prava nudimo predvsem sledeče odvetniške storitve:

  • priprava pogodb o zaposlitvi in podjemnih pogodb
  • priprava avtorskih pogodb in svetovanje v zvezi s prenosom avtorskih pravic
  • priprava notranjih aktov delodajalcev (pravilniki, sistemizacija ...)
  • svetovanje glede ravnanja v disciplinskih postopkih
  • svetovanje v primerih odpuščanja delavcev
  • svetovanje v primeru mobbinga na delovnem mestu