Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Zunanji sodelavci

Blaž Strmole

Blaž Strmole je zunanji strokovni sodelavec, zadolžen predvsem za področje javnih naročil, revizij postopkov javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev.

Blaž je univerzitetni diplomiran pravnik z dolgoletnimi izkušnjami na področju javnih naročil, gospodarskega prava, prava intelektualne lastnine, oglaševalskega prava in prava informacijskih tehnologij.

Kot višji svetovalec je bil zaposlen v podjetju Praetor d.o.o., kjer je delal že pred tem kot študent. Samostojno je sodeloval več kot 50-ih postopkih javnih naročil velikih vrednosti za ministrstva, občine, zdravstvene ustanove, šole in ostale zavezance za izvedbo javnih naročil. Redno se je udeleževal izobraževanj na področju javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev.

Kot strokovni sodelavec je bil zaposlen v pravni službi podjetja Najdi.si d.o.o., kjer je nabiral izkušnje predvsem na področju gospodarskega prava, prevzemov in združitev, gospodarskih poslov, delovnega prava, prava intelektualne lastnine in oglaševalskega prava ter prava informacijskih tehnologij.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana je kot pravnik delal v službi javnih naročil, kjer je samostojno izvajal večje postopke javnih naročil (obnova stavb, nabava zdravil, nabava linearnih pospeševalnikov), pri tem pa nudil pravno pomoč ostalim sodelavcem pri izvajanju postopkov javnih naročil.

Od začetka leta 2011 kot zunanji strokovni sodelavec sodeluje z odvetniško pisarno mag. Janeza Ahlina.