Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Pravo intelektualne lastnine

Industrijska lastnina (patent, model, blagovna znamka)

Da bi se izognili težavam, do katerih lahko pride zaradi neupravičene uporabe pravic intelektualne lastnine, vam svetujemo, da ustrezno zavarujete svoje intelektualne stvaritve.

Na področju industrijske lastnine nudimo predvsem sledeče odvetniške storitve:

  • zaščita patenta, znamke in modela pri Uradu za intelektualno lastnino, zaščita znamke Skupnosti (EU) in mednarodna registracija znamk skladno z Madridskim sporazumom (WIPO)
  • zaščita avtorskih pravic
  • preverjanje razpoložljivosti znamk in modelov