Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Nudimo pravno svetovanje pri ustanavljanju in preoblikovanju gospodarskih družb.

Na tem področju nudimo predvsem naslednje odvetniške storitve:

  • skrbni pravni pregledi gospodarskih družb
  • priprava družbenih pogodb 
  • priprava pogodb o prenosih deležev in prenosu poslovanja
  • priprava notranjih aktov podjetij 
  • svetovanje pri ustanavljanju in preoblikovanju gospodarskih družb

Izkušnje

Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije je odvetniku mag. Janezu Ahlinu, izdal odločbo, iz katere izhaja specializacija na civilnem in gospodarskem področju.