Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Pravo javnih naročil

Naročnikom na področju javnega naročanja nudimo pomoč pri izvedbi postopkov oddaje naročil.

S strokovnjaki s področja javnega naročanja zagotavljamo predvsem naslednje storitve:

 • raziskava tržišča in pomoč pri izračunu ocenjene vrednosti naročila
 • svetovanje pri izbiri postopka oddaje naročila
 • svetovanje in pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije, definiranju meril in pogojev
 • pregled in priprava pogodb
 • pomoč pri pripravi objav
 • svetovanje pri pripravi odgovorov na vprašanja ponudnikov
 • svetovanje pri spremembah razpisne dokumentacije
 • izvedba javnega odpiranja ponudb
 • pomoč pri pregledu ponudb in pridobitev ustreznih dokazil o izpolnjevanju pogojev
 • svetovanje pri dopolnjevanju ponudb
 • svetovanje pri pripravi in obrazložitvi odločitve
 • reševanje revizijskih zahtevkov

Prav tako svetujemo gospodarskim subjektom, ki oddajajo ponudbe za pridobitev javnih naročil. Nudimo pomoč pri sestavljanju ponudbe, formuliranju vprašanj in vlaganju revizijskih zahtevkov.