Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Korporacijsko pravo

Pravno svetovanje s področja korporacijskega prava vključuje svetovanje pri ustanavljanju in statusnih spremembah gospodarskih družb ter njihovi likvidaciji, vključno s pripravo in vodenjem skupščin in vodenjem postopkov pri sodnem registru.

Na področju korporacijskega prava nudimo predvsem sledeče odvetniške storitve

  • priprava listin potrebnih za ustanovitev pravnih oseb
  • vodenje in priprava sklica skupščin
  • priprava pogodb za prenos poslovnih deležev, prenos delnic, opcijskih pogodb o nakupu/prodaji delnic
  • skrbni pravni pregled poslovanja