Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Na področju upravnega prava nudimo naslednje storitve:

  • priprava vseh vrst vlog, obrazcev in pobud ter prijav v upravnih postopkih (postopek spremembe bivališča, davčni postopki – odmera davka na promet nepremičnin, odmera davka na dobiček ob odsvojitvi nepremičnin, odmera davka na darila, odmera dohodnine; postopek izdaje gradbenega dovoljenja,..),
  • razlastitve nepremičnin (tudi razlastitev za potrebe služnosti) in priprava različnih aktov v postopku razlastitve (uveljavljanje različnih zahtevkov v postopku razlastitve, ugovori zoper cenitvena poročila, pritožbe zoper odločbe o razlastitvi),
  • priprava vseh vrst pritožb zoper odločbe državnih in občinskih organov (npr. pritožbe zoper odločbe, sklepe,…)
  • svetovanje o primernosti izbire posameznih upravnih postopkov,
  • priprava pravnih mnenj o različnih pravnih institutih v upravnem postopku ter razlaga pojmov upravnega prava.