Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Upravno pravo

Okoljsko pravo / Pravo varstva okolja

Svetujemo in zastopamo stranke v upravnih postopkih katerih predmet je pridobivanje dovoljenj in certifikatov, ki izvirajo iz področja varovanja okolja. Gospodarske družbe zastopamo tudi pred upravnimi organi in sodišči ter v inšpekcijskih postopkih.