Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Kazensko in prekrškovno pravo

Sestavljamo kazenske ovadbe, zastopamo stranke v predkazenskem in kazenskem postopku, uveljavljamo premoženjskopravne in druge zahtevke oškodovancev v kazenskem postopku, vlagamo zasebne tožbe v imenu strank.

Sestavljamo ugovore zoper plačilni nalog, sestavljamo zahteve za sodno varstvo, sestavljamo pritožbe.

Izkušnje

Na začetku svoje strokovne poti je odvetnik mag. Janez Ahlin uspešno opravljal funkcijo kazenskega sodnika tedaj še Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote v Grosupljem. Pri svojem delu je zaradi takrat veljavne stvarne pristojnosti sodišča sodil tudi najtežje kazenske zadeve.