Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Celovito svetujemo na področju civilnega prava, s tem da strankam pomagamo pri sklepanju civilnih pogodb, reševanju odškodninskih zahtevkov, uveljavljanju škode, zaščiti pravic, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb, uveljavljanju pogodbenih kaznih in zavarovanj poslov. Izdelujemo pravna mnenja in ocene pravnih tveganj, tako v fazi priprave pogodbe kot v primerih odstopov od pogodb.

Izkušnje

Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije je odvetniku mag. Janezu Ahlinu, izdal odločbo, iz katere izhaja specializacija na civilnem in gospodarskem področju.