Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Pogodbeno pravo

Celovito svetujemo pri sklepanju vseh vrst pogodb in strankam pomagamo pri zaščiti pravic, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb, uveljavljanju pogodbenih kazni in zavarovanj poslov.

Sestavljamo kupoprodajne pogodbe za nepremičnine in premičnine, najemne pogodbe, posojilne pogodbe, prodajne pogodbe, zastavne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja (darilna pogodba, izročilna pogodba), menjalne pogodbe, kreditne pogodbe, asignacijske pogodbe, pogodbe o zakupu, pobot, odstop terjatve - cesija, gradbene pogodbe.

Izdelujemo pravna mnenja in ocene pravnih tveganj, tako v fazi priprave pogodbe, kot v primerih odstopov od pogodb.