Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Stvarno pravo

Svetujemo pri sklepanju in sestavljamo prodajne, darilne, najemne, menjalne pogodbe glede nepremičnin, sestavljamo pogodbe z odkupno pravico, s prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremičnin, o ustanovitvi zastavne pravice na nepremičninah, zastopamo stranke v postopkih za varstvo lastninske pravice in služnosti, v posestnih in mejnih sporih, strankam svetujemo pri delitvi nepremičnin, svetujemo in zastopamo v stanovanjskih, najemnih in drugih razmerjih, pripravimo dokumentacijo in predlagamo vpise pravic v zemljiško knjigo ter zastopamo stranke v zemljiškoknjižnih postopkih.