Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Družinsko pravo

Sestavljamo predloge za sporazumno razvezo zakonske zveze, pripravimo razvezne tožbe in zastopamo v postopkih pred sodišči, sestavljamo sporazume o delitvi skupnega premoženja zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev, svetujemo in sestavljamo sporazume o preživljanju otrok in zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, zastopamo v sporih o ugotavljanju in izpodbijanju očetovstva, sestavljamo sporazume zakoncev o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema, zastopamo v vseh zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki.