Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Obligacijsko pravo

Sestavljamo in vlagamo odškodninske zahtevke ter tožbe za plačilo denarne odškodnine za povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode, zastopamo stranke v odškodninskih sporih pred sodišči, zavarovalnicami, arbitražami in drugimi organi.