Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Insolvenčno pravo

Sestavljamo predloge za začetek postopka prisilne poravnave in stečajnega postopka, prijavljamo terjatve upnikov v postopku prisilne poravnave in stečaja, zastopamo v drugih postopkih, povezanih s postopki prisilne poravnave in stečajev.