Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Pravo Evropske unije

Za stranke vlagamo:

  • pritožbe pri Evropski komisiji zaradi (zakonodajnega ali upravnega) ukrepa ali prakse države članice, če ta krši neko določbo ali načelo prava Unije
  • pritožbe na Generalni sekretariat Evropske komisije

Hkrati strankam v istih zadevah nudimo celostne odvetniške storitve pri uporabi nacionalnih pravnih sredstev. Evropska komisija namreč svetuje, da je pri uveljavljanju pravic smiselno, da stranka predhodno ali pa hkrati z vložitvijo pritožbe pri Evropski komisiji uporabi razpoložljiva nacionalna pravna sredstva.

Evropska komisija skrbi za pravilno uporabo prava Evropske unije. Več o kršitvah prava Evropske unije in uveljavljanju pravic si lahko preberete na spletnih straneh Evropske komisije.