Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Zavarovalno pravo

Svetujemo pri sklepanju zavarovalnih pogodb in zastopamo stranke pri sporih z zavarovalnicami, vlagamo pritožbe pri Zavarovalnem združenju, zastopamo stranke v arbitražnih postopkih in sodnih postopkih v zadevah, ki se nanašajo na zavarovalno pravo.

Na področju zavarovalniškega prava nudimo svetovanje strankam pri zavarovalnih pogodbah:

  • sklepanje življenjskih zavarovanj
  • sklepanje osebnih zavarovanj
  • sklepanje zdravstvenih zavarovanj
  • sklepanje premoženjskih zavarovanj
  • svetovanje v primeru prometnih nesreč
  • svetovanje pri vlaganju odškodninskih zahtevkov iz zavarovalnih pogodb

Izkušnje

Odvetnik mag. Janez Ahlin kot predsednik arbitražnega senata že vrsto let uspešno vodi obravnave in izdaja odločbe v postopkih pred Arbitražo pri Zavarovalnici Triglav d.d. Ljubljana.

Stalna lista arbitrov pred arbitražo pri Zavarovalnici Triglav, d.d.