Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Transportno pravo

Svetujemo in zastopamo na področju cestnega transporta pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil pri pridobivanju dovoljenj, licenc, reševanju odškodninskih primerov.

Vlagamo tožbe, pritožbe, ugovore, zahteve za sodno varstvo in druge vloge v upravnih in prekrškovnih postopkih ter v postopkih pred sodišči (cestno-prometni, policijski, inšpekcijski, davčni, carinski in drugi postopki).