Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Javno-zasebna partnerstva

Strankam svetujemo v procesu izvedbe javno-zasebnega partnerstva (Public Private Partnership – PPP), svetujemo pri izbiri najprimernejšega modela in oblike javno-zasebnega partnerstva in poskrbimo za pripravo vseh ustreznih aktov in izvedbo postopka.

Na področju javno-zasebnega partnerstva nudimo predvsem sledeče odvetniške storitve:

  • izdelava mnenja glede primernosti projekta za oddajo po PPP
  • pomoč pri iskanju promotorjev
  • izvedba predhodnega postopka in ugotovitev smotrnosti izvedbe po PPP
  • svetovanje pri izbiri postopka PPP
  • svetovanje pri izvedbi javnega razpisa PPP
  • svetovanje v fazi izbora zasebnega partnerja
  • svetovanje v postopku pravnega varstva

Izkušnje

Odvetnik mag. Janez Ahlin je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru dne 21. 12. 2007 uspešno opravil zagovor magistrske naloge z naslovom Uporaba pravil Obligacijskega zakonika za razmerja iz koncesijske pogodbe: koncesijska pogodba na meji med javnim in zasebnim (natančna preučitev določb zakona o javno-zasebnem partnerstvu in primerjava posameznih institutov z ostalo veljavno zakonodajo RS in EU) in s tem pridobil znanstveni naziv: magister gospodarskega prava.