Janez Ahlin – Odvetnik

Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

M: 041 325 576
T/F: 01 232 26 22

E: info@odvetnik-ahlin.si


Prevzemi in združitve

Strankam svetujemo v postopkih kapitalskega povezovanja med podjetji. V sodelovanju z uveljavljenimi strokovnjaki s področja davčnega in finančnega svetovanja ter revizije strankam svetujemo pri nakupih in prodaji podjetij in te postopke tudi izpeljemo. V tem okviru zagotavljamo tudi storitve skrbnega pregleda poslovanja. Želimo, da stranke – gospodarske družbe, družbeniki ali delničarji – sodelujejo z nami od nastanka zamisli do izvršitve naloge, ki nam jo zaupajo. Uspešno izvedbo posla ali korporacijskega dejanja, namreč omogočata pravočasno ukrepanje in natančen vpogled v možna prihodnja dogajanja, ki zahteva skupinsko delo različnih strokovnjakov.